dilluns, 21 de setembre de 2009

Tràmits i notificacions per Internet, un pas més cap a l'administració electrònicaAvui s'ha presentat l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC) i la signatura d'un conveni que permetrà a l'Ajuntament de Granollers notificar els seus actes administratius per mitjans electrònics. Aquestes actuacions s'emmarquen dins del compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i que seran desenvolupades per l'Ajuntament de Granollers dins del Pla director de la Societat de la Informació i el Coneixement.

Dissabte dia 26 de setembre, coincidint amb la sessió de xarxa ciutadana, convocada pel Pla director de la Societat de la Informació i del Coneixement, es faran al GRA tallers gratuïts per conèixer més a fons què és un certificat digital i com funciona l'OVAC. El tallers s'iniciaran a les 10.30 h i es repetiran a les 11.30 h i a les 12.30 h. Igualment, l'Ajuntament de Granollers ha editat tríptics informatius i cartells per difondre la importància de disposar de certificat digital per poder fer tràmits tant a l'Ajuntament com a d'altres administracions.

Una altra de les eines que podrem trobar dins l'OVAC és el formulari per poder rebre informació municipal per SMS, segons els nostres interessos. De la mateixa manera, l’Ajuntament podrà avisar personalment a través d’SMS d’actuacions sobre determinats tràmits que s’hagin iniciat com, per exemple, comunicar la concessió d’una beca o el càrrec en compte d’un rebut domiciliat.
Un pas més en l’avanç cap a l’administració electrònica és adreçar per mitjans telemàtics les notificacions oficials dels actes i resolucions administratives, a les persones interessades que ho sol·licitin, amb totes les garanties jurídiques i tècniques. Una opció a la qual s’ha acollit l’Ajuntament de Granollers gràcies a la signatura d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC), que facilita el servei, complint amb els requisits que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ja que permet acreditar la data i l'hora en què es produeix la posada a disposició de l'interessat de l'acte objecte de notificació.

Per a l'Ajuntament de Granollers notificar electrònicament suposarà una economia de temps i de mitjans, mentre que la ciutadania guanya immediatesa en la recepció de la notificació. Aquell qui es vulgui orientar sobre com obtenir un certificat digital tenir accés als tràmits de l’OVAC, té a la seva disposició els dinamitzadors de noves tecnologies del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG, c. Mare de Déu de Montserrat, 36) de 16 a 20 h, de dilluns a divendres; i del Centre Cívic Nord (c. Lledoner, 6), dilluns, dimarts i dimecres d’11 a 13 h. A més, entrant a www.granollers.cat es pot consultar el llistat dels equipaments públics que tenen ordinadors amb lector de DNI electrònic i que es poden fer servir lliurement per entrar a l’OVAC.