dilluns, 2 de novembre de 2009

La Porxada, nou espai Wifi per connectar-se a Internet de forma gratuïta

Connectar-se a Internet via Wifi a la plaça de la Porxada ja és possible. El servei és gratuït i dóna cobertura a tota la plaça. Té un cabdal de transferència de 512 kb, i està enfocat a la navegació. La connexió a internet està limitada a determinats continguts. Per tant, no es permet la descàrrega massiva de continguts audiovisuals, l’ús de la telefonia IP ni la videoconferència i l’accés a pàgines web està limitat per motius ètics.

Granollers WiFi també es troba disponible a diversos equipaments públics durant el seu horari de funcionament, i les zones on és efectiva la connexió estan senyalitzades amb el distintiu G WiFi.